biuro@moneyworld.pl
  
Regulamin

REGULAMIN ZAMAWIANIA WALUT POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
WWW.KANTOR-LOTNISKO.PL

1. Informacje ogólne

Operatorem i właścicielem serwisu zamawiania walut pod adresem www.kantor-lotnisko.pl jest firma Money World Waldemar Zientek. Serwis umożliwia rezerwację waluty po kursie prezentowanym na stronie internetowej oraz wybór lokalizacji odbioru zamówienia na terenie Lotniska im. Chopina w Warszawie.

2. Definicje

Zamówienie
- zlecenie rezerwacji podanej kwoty i rodzaju waluty, po kursie prezentowanym na stronie internetowej, do odbioru we wskazanej lokalizacji na terenie Lotniska Chopina.

Transakcja
- sprzedaż waluty według warunków podanych w zamówieniu.

Data złożenia zamówienia
- dzień, w którym osoba zamawiająca, złożyła rezerwację poprzez stronę internetową.

3. Zamówienie

Maksymalna wartość zamówienia nie może przekroczyć wartości 5 000 EUR.
Płatność za zamówienie realizowana jest wyłącznie gotówką.
Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową, system generuje powiadomienie o złożeniu zamówienia, co nie jest jednoznaczne z przyjęciem rezerwacji.
Powiadomienie o gotowości do zrealizowania zamówienia, wygenerowane przez system, po weryfikacji przez operatora strony internetowej, jest jednoznaczne z przyjęciem rezerwacji.
Firma Money World zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
  • w przypadku gdy transakcja nosi znamiona pozwalające na typowanie transakcji jako podejrzanej zgodnie z ustawą „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
  • zamówienie nie może być zrealizowane ze względu na brak wystarczającej ilości waluty, którą rezerwował klient,
  • wskutek awarii systemów energetycznych lub informatycznych, nie było możliwości przygotować lub przeprowadzić transakcji sprzedaży waluty
  • w przypadku niedotrzymania przez zamawiającego terminu realizacji zamówienia, określonego przez system w chwili jego składania

4. Reklamacje


Wszelkie reklamacje powinny zostać złożone w terminie 10 dni od daty wystąpienia zdarzenia pod adres biuro@moneyworld.pl.
Wszelkie zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia zażalenia.
Wszelkie spory pomiędzy firmą Money World Waldemar Zientek oraz klientem będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla siedziby operatora serwisu.
Kalkulator walutowy
Wpisz ilość i wybierz walutę:

Wartość zamawianej waluty:
0.00 zł

Kursy wymiany walut aktualizowane są w godzinach pracy, tj. codziennie od godz. 6.00 do godz. 23.00

Zamówienie walut złożone przez internet ważne jest przez 48 godziny od momentu złożenia zamówienia.

Kontakt
Money World
Lotnisko Chopina


Stacja Kolejowa
Pomieszczenie 0.13 łącznik stacji kolejowej

tel. 22 650 33 87
email biuro@moneyworld.pl


Godziny otwarcia:
7 dni w tygodniu
6:00-23:00Informacje

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Kantor Wymiany Walut zlokalizowany jest na terenie Stacji Kolejowej, pomieszczenie 0.13.

Oferujemy usługi codziennie w godzinach 6.00-23.00.

Proponujemy Państwu możliwość kupna i sprzedaży 24 walut wymienialnych, z możliwością negocjacji kursu wymiany dla transakcji o równowartości minimum 500 EUR.
Istnieje możliwość zamówienia waluty poprzez stronę internetową lub telefon oraz odbiór zamówienia w naszym biurze w dniu wylotu.


Jak do nas trafić?